KOLOROSKOP

Koloroskop

Koloroskop to autorska metoda, służąca świadomej pracy z kolorami, opracowana przez Theresę Blomqvist ze Szwecji. Ułatwia samopoznanie i daje możliwość lepszego zrozumienia własnego życia i otoczenia. Pozwala świadomie kierować swoim życiem.

Nazwa „Koloroskop” jest spolszczonym odpowiednikiem angielskiego słowa „Colourscope”, czyli wydobywania na światło dzienne barw, jakie są związane z  człowiekiem, poprzez ich określenie, scharakteryzowanie i połączenie z życiem człowieka.

Koloroskop odsłania niezwykle ciekawą perspektywę postrzegania samego siebie, doświadczanie siebie poprzez kolory.

Każdy człowiek ma w sobie niepowtarzalne, właściwe tylko jemu samemu, wibracje kolorystyczne, które wchodząc w wielorakie współzależności i odziaływania, decydują o jego życiu, potencjale, zaletach, umiejętnościach, temperamencie, osobowości czy zdrowiu.

Człowiek rodzi się z unikalnym odcieniem kolorów, w które wpisane jest jego przeznaczenie. Kolory te są niczym bagaż, który każdy z nas zabiera ze sobą z różnych galaktyk, w podróż zwaną życiem. Jak dowodzi autorka koloroskopu.

Każdy kolor jest wibracją, a także informacją, wiedzą lub wskazówką.

W książce „Trzy pustynie”, Michała Rutkowskiego i Andrzeja Rutkowskiego, pojawia się fragment dotyczący istnienia barw ludzi. Bohater niezwykłych rozmów, jakie wypełniają treść tej książki, dowodzi ich istnienia. W jego odczuciu, ciekawsze od rzeczy są barwy ludzi, a postrzeganie ludzi powinno być zgodne z barwami, jakimi są w istocie.

Według koloroskopu każdy człowiek posiada swój osobisty, wewnętrzny kolor. To jego bogactwo i dar, który powinien wykorzystywać najlepiej jak potrafi. Znajomość osobistego koloru nie tylko wyposaża człowieka w wiedzę o nim samym, ale umożliwia mu skuteczniejszą samorealizację we wszystkich obszarach życia. 

Koloroskop jest unikatową, jedyną na świecie, całościową analizą człowieka poprzez kolory – wibracje, które ma w sobie i które na niego nieustannie oddziałują, a których przejawem jest jego życie, sposób egzystencji, jaki wiedzie.

Koloroskop jest wiedzą opartą na badaniach naukowych w zakresie barw, powstałą w efekcie pracy i doświadczeń z kolorami autorki koloroskopu, Theresy Blomqvist, która zgłębia naturę barw, ich wpływ na życie i ciało człowieka, od ponad trzydziestu lat.