REFERENCJE

Referencje

Maciej Bakalarczyk

Jestem osobą ciekawą wszystkich przejawów świata naturalnego, w tym głównie świata wewnętrznego. Samopoznanie jest jedną z moich najważniejszych pasji. Poddałem się niezliczonym testom, quizom, badaniom osobowości, brałem udział w wielu szkoleniach samorozwoju, warsztatach poznawania siebie, przeczytałem sporo książek i materiałów zamieszczonych w sieci, dotyczących właśnie tej tematyki.

   Przeczytaj referencję

Ireneusz Gralik

Pani Małgorzata wręczyła do moich rąk, aż 20 stron informacji o mnie, co przyjąłem z lekkim zaskoczeniem. Sądziłem, że cały opis zmieści się na pięciu stronach, ale szerokość szczegółów całego opracowania, przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Nie sądziłem, że kolory i liczby mogą mieć i de facto mają, aż tak duży wpływ na moje życie i na moją osobę. Nie dawałem wiary, że wszystko jest aż tak mocno ze sobą połączone. Jednak i tu jak w przyrodzie, występuje pełna synchronizacja, na wielu polach i płaszczyznach.    Przeczytaj referencję

Urszula Gutt

PODZIĘKOWANIE Chciałabym, w imieniu własnym jak i pani Jadwigi Balewskiej, serdecznie podziękować pani Małgorzacie Musioł za możliwość udziału w projekcie „Przystanek Alzheimer" (październik-grudzień 2017 r.), zorganizowanym przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy. Formuła zajęć, profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych z zakresu koloroterapeutyki i Mandali Terapeutycznej przez panią Musioł zasługują na najwyższe uznanie. Jako pedagog, ze specjalizacją z oligofrenopedagogiki, pragnę zwrócić uwagę nie tylko na bogatą wiedzę prowadzącej, ale przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego uczestnika terapii. Stworzona atmosfera zajęć umożliwiła, w tej trudnej chorobie, odnaleźć się wszystkim pacjentom, bez względu na poziom zaawansowania schorzenia. Troska, cierpliwość, a przede wszystkim empatia, pomagały się otworzyć nie tylko na dialog, ale sprawiały, że moja podopieczna z wielką chęcią uczestniczyła we wszystkich zajęciach, nie mogąc doczekać się kolejnych. Cieszę się, że powstał taki projekt i mam nadzieję, że w przyszłości M. St. Warszawa zechce kontynuować jego istnienie.    Przeczytaj referencję

Joanna Mielczarek

PODZIĘKOWANIA Dla Pani Małgorzaty Musioł za znakomitą współpracę, współudział i współtworzenie projektów: „Terapia zajęciowa dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera”, „Rehabilitacja ruchowa i zajęcia gimnastyczne dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera”, adresowanych do grupy osób z problemami demencyjnymi. Projekty, o których mowa, były realizowane w okresie: 3 października 2017 roku - 16 grudnia 2017 roku, w dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pani Małgorzata Musioł jako terapeutka prowadziła autorskie zajęcia Mandalą Terapeutyczną i koordynowała obydwa projekty. Z poważaniem, Dyrektorka Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich’    Przeczytaj referencję