MANDALA TERAPEUTYCZNA

Mandala terapeutyczna

Mandala ma bardzo długą tradycję. Wymyślili ją mnisi tybetańscy i uczynili z niej narzędzie wyrazu o niezwykłej sile i mocy oddziaływania. To tutaj zrodziła się jej podstawowa i uniwersalna forma, która istnieje do dziś. Forma koła jako ucieleśnienie uniwersum i doskonałości. Mandale kojarzą się z pięknem,  tajemniczością, dynamizmem, artyzmem, ekspresyjnością. Są zapisem wewnętrznych przeżyć, stanów duszy, odsłaniają treści ukryte w podświadomości, pozwalają nawiązać kontakt z podświadomością i z nadświadomością. Uwalniają zablokowane emocje. Mogą być wyrazem mocy, jaką chcemy nadać swojej przyszłości. W oparciu o sposób malowania, formę mandali, możemy określić jej pochodzenie. Inaczej wyglądają mandale tybetańskie, a inaczej mandale południowoamerykańskie. Odrębną tradycję stanowią tzw. galdry, zrodzone na Północy. Różne są także intencje malowania mandali i formy jej przeznaczenia. Mogą pełnić funkcję ochronną, prospektywną, zakodowaną na określony rezultat w przyszłości, dającą pomyślność, zdrowie, bogactwo i wiele innych form oddziaływania. 

W aspekcie terapeutycznym, niekwestionowany wkład w rozwój mandali, ze względu na sposób myślenia o mandali, jej odczytywanie, wniósł Carol Gustaw Jung. Ojciec nowożytnej teorii o mandali, powstałej w tradycji europejskiej. Na podstawie wiedzy, w którą  miał wgląd i w oparciu o schematy, które opisał, z mandalą pracują do dziś liczni terapeuci.

Mandala może być:

– intuicyjna i ekspresyjna

– konceptualna

W swojej pracy z mandalą proponuję:

– warsztaty, ma których można nauczyć się metod pracy z mandalą. Poznać jej walory estetyczne, ekspresyjne, kompozycyjne i terapeutyczne

– wykonanie mandali na zamówienie, z możliwością uwzględnienia wiedzy o człowieku w oparciu o koloroskop