Projekt "Świetlica terapeutyczna dla osób z chorobą otępienną, w szczególności dla osób chorych na chorobę Alzheimera"

Od 15 lutego do 31 grudnia 2018 roku jest realizowany projekt terapeutyczny, skierowany do osób chorych na chorobę Alzheimera. Jest to projekt autorski, opracowany przez „Przystanek Alzheimer”, obejmujący cykl spotkań prowadzonych dwa razy w tygodniu po  cztery godziny przez doświadczonych terapeutów. Zajęcia terapeutyczne obejmują: mandalę terapeutyczną, metodę Montessori dla seniorów, muzykoterapię i rehabilitację ruchową oraz ćwiczenia gimnastyczne. Terapią objętych zostało 17 osób, w przeważającej mierze są to mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Projekt realizuje „Przystanek Alzheimer” działający przy Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich” w Warszawie, przy współpracy Centrum Montessori Senior w Warszawie, FizjoActive Rehabilitacja Narządu Ruchu w Warszawie. Projekt jest finansowany przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Terapię zajęciową prowadzą w projekcie:

  • mandala terapeutyczna – dr Małgorzata Musioł
  • muzykoterapia – mgr Ewa Majewska/Dominika Putyra
  • metoda Montessori – mgr Monika Stroińska/mgr Jakub Żelawski (także elementy arteterapii)
  • rehabilitacja ruchowa i ćwiczenia gimnastyczne (mgr Tomasz Wiącek)