Joanna Mielczarek

PODZIĘKOWANIA

Dla Pani Małgorzaty Musioł za znakomitą współpracę, współudział i współtworzenie projektów: „Terapia zajęciowa dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera”, „Rehabilitacja ruchowa i zajęcia gimnastyczne dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera”, adresowanych do grupy osób z problemami demencyjnymi. Projekty, o których mowa, były realizowane w okresie: 3 października 2017 roku – 16 grudnia 2017 roku, w dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pani Małgorzata Musioł jako terapeutka prowadziła autorskie zajęcia Mandalą Terapeutyczną i koordynowała obydwa projekty.

Z poważaniem,

Dyrektorka

Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich’

   Przeczytaj referencję