Maciej Bakalarczyk

Jestem osobą ciekawą wszystkich przejawów świata naturalnego, w tym głównie świata wewnętrznego. Samopoznanie jest jedną z moich najważniejszych pasji. Poddałem się niezliczonym testom, quizom, badaniom osobowości, brałem udział w wielu szkoleniach samorozwoju, warsztatach poznawania siebie,
przeczytałem sporo książek i materiałów zamieszczonych w sieci, dotyczących właśnie tej tematyki.

   Przeczytaj referencję