Książka do koloroterapii

W roku 2018 Wydawnictwo Ricoh we współpracy ze Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich” i „Przystankiem Alzheimer” wydało książkę do koloroterapii, dostosowaną do osób z problemami pamięci. Książka jest dedykowana osobom z zaburzeniami pamięci, do samodzielnej lub wspólnej z opiekunem pracy w zakresie koncentracji, koordynacji uwagi, wspierania procesów poznawczych, relaksacji i pracy z kolorami. Koloroterapia jest jedną z metod terapeutycznych, wykorzystywanych z powodzeniem w pracy z osobami demencyjnymi. Książkę można otrzymać nieodpłatnie, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Medytacja „Oddychanie kolorem” – płyta CD